Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni

Polecany

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku
informuje, że:

w dniach od 15 lutego 2021 r. do 05 marca 2021 r. odbywać się będą zapisy do klasy pierwszej dzieci siedmioletnich, urodzonych w roku 2014.

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców/opiekunów prawnych – zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym.

 w dniach od 01 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r. odbywać się będą zapisy do oddziału zerowego  dzieci sześcioletnich, urodzonych w roku 2015.

W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty rodzica,
 2. Dokument zawierający PESEL dziecka,
 3. Wypełniony wniosek (do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły).
 • Zapisy i przyjmowanie wniosków prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 146863290 lub na stronie internetowej szkoły w zakładce – REKRUTACJA

Konkurs Plastyczny „LOGO JEDYNKI WIDZIANE OCZAMI DZIECKA”

Polecany

REGULAMIN
Konkursu Plastycznego „LOGO JEDYNKI WIDZIANE OCZAMI DZIECKA”
Wejdź na stronę internetową http://www.psp1.brzesko.pl sprawdź, jak wygląda logo JEDYNKI i przedstaw je najpiękniej jak potrafisz.

Organizator:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi
ul. Głowackiego 57, 32-800 Brzesko
e-mail: szkola1.brzesko@brzesko.pl
Tel: 14 6863290

Terminy:

 • Dostarczenie prac do sekretariatu szkoły lub drogą pocztową – do dnia 05.03.2021r.

Kategorie wiekowe:

 • Oddziały zerowe przy przedszkolach (nie dotyczy oddziału zerowego przy PSP nr 1 w Brzesku).

Cele konkursu:

 • Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
 • Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego.
 • Wyłonienie najpiękniej przedstawionego logo PSP nr 1 w Brzesku.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu „Portret przeciwwirusowy – Zasłoń się książką”

Przedstawiamy zwycięzców konkursu w formie selfie-zabawy „Portret przeciwwirusowy – ZASŁOŃ SIĘ KSIĄŻKĄ”.

„Portret przeciwwirusowy – ZASŁOŃ SIĘ KSIĄŻKĄ” to tytuł konkursu, jaki zorganizowała biblioteka szkolna. Zabawa polegała na stworzeniu zdjęcia w klimacie SLEEVEFACE, czyli kreatywnego selfie z książką.

Celem akcji jest promocja biblioteki, czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób oraz zachęcanie czytelników do twórczej aktywności.

Każdemu uczestnikowi przysługiwało prawo przekazania jednego samodzielnie wykonanego zdjęcia, które nie było wcześniej publikowane. Zdjęcia nie mogły być efektem montażu w programie graficznym. Prace mogły być wykonane przez zespół – liczba osób przygotowujących jedną pracę konkursową mogła liczyć maksymalnie 3 osoby.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Hanna Czernecka klasa 1 a
II miejsce:  Anna Ropek klasa 4 a
III miejsce: Hanna Pączek klasa 6 a

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace. Ocenianie ich było trudne, ale bardzo przyjemne. Zwycięzcom gratulujemy!

Hanna Czernecka

Anna Ropek

Hanna Pączek

Bezpieczni…. cd

Dzisiaj rozmawialiśmy o bezpiecznych  zachowaniach w domu. Uczniowie klas 1a i 1b bardzo dużo wiedzą na temat bezpiecznych postaw i zachowań, potrafią wymienić niebezpieczeństwa jakie zagrażają dzieciom w czasie samotnego pobytu w domu. Mówiliśmy również: o konieczności ograniczonego zaufania w stosunku do nieznajomych oraz o zachowaniach w razie grożącego nam niebezpieczeństwa, przypomnieliśmy telefony alarmowe oraz  uczyliśmy się jak z nich korzystać i co powiedzieć.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie nigdy tej wiedzy nie będą musieli wykorzystać w praktyce, ale musimy być przygotowani  na różne sytuacje i zagrożenia.

zdjęcia

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

A niechaj narodowie wżdy postronni znają
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. (Mikołaj Rej)

To święto upamiętnia pięciu studentów z uniwersytetu  w Bangladeszu, którzy w 1952 roku zginęli podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Przesłanie dla Polaków jest jedno – dbajmy o swój, najpiękniejszy na świecie, język ojczysty. Wszak nie zawsze swobodnie mogliśmy się nim posługiwać.

Nasi uczniowie radzą::
Kultura języka to ważna rzecz, każdy uczeń powinien ją mieć!
Żeby wszystko szło ci składnie, zawsze mów i pisz poprawnie!
Źle mówić i pisać tzn. krzywdzić swoją mowę!

W dniu dzisiejszym każda z klas wykonała plakat promujący posługiwania się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie. Gratulujemy pomysłów i  wspólnie z uczniami zachęcamy do dbałości o język ojczysty.

klasa 1a ze swoim plakatem

klasa 3a ze swoim plakatem

zdjęcia

 

17 luty to Dzień Kota

Koty to indywidualiści chadzający własnymi ścieżkami. To powszechna opinia na temat tych uroczych czworonogów. Mimo to w naszej kulturze cieszą się sympatią . Wszyscy  pamiętamy  „Pana kotka”, co leżał w łóżeczku, czy też  Filemona i jego kolegę Bonifacego.
Dzień Kota to  inicjatywa mająca na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problem bezdomnych i głodujących kotów, które nieraz wiodą iście pieskie życie. Akcje charytatywne prowadzą są przez schroniska oraz rozmaite organizacje na rzecz zwierząt.

Pamiętajmy o tych sympatycznych, mruczących indywidualistach 🙂